COMITÉ DIRECTIVO

MARCIAL GRELA RODRÍGUEZ

Presidente

DANIEL GARROTE

Vicepresidente 3º

JOSÉ Mª VALIÑO SÁNCHEZ

Tesoreiro

MANUEL PORTEIRO VARELA

Vicepresidente 1º

RAMIRO VARELA BECERRA

Director da Escola APROFAR

ÓSCAR GARCÍA LÓPEZ

Vogal

LORENZO RIVERA

Vicepresidente 2º

JUAN J. PEDREIRA VÁZQUEZ

Secretario

JUAN VEIGA GARCÍA

Vogal

MEMBROS DO COMITÉ DIRECTIVO

Presidente
Marcial Antonio Grela Rodríguez

Vicepresidente Primeiro da Área de Relacións cas Institucións
Manuel Porteiro Varela

Vicepresidente Segundo da Área de Relacións cos Asociados
Lorenzo Rivera

Vicepresidente Terceiro da Área de Central de Compras
Daniel Garrote

Secretario
Juan José Pedreira Vázquez

Tesoreiro
José María Valiño Sánchez

Director da Escola APROFAR e Vogal
Ramiro Varela Becerra

Vogais
Óscar García López
Juan Veiga García
Arsenio Loureiro Calvo
José Fernández Díaz
Francisco Muiño Pombo
Manuel Dacunha Pedreira