ESCOLA DE PANADERÍA-BOLERÍA DE APROFAR

Na Escola APROFAR a túa opinión importa. Traballamos para ofrecer unha oferta formativa que axude a desenvolver aos nosos profesionais nás áreas de industrias alimentarias, tecnoloxías dixitais, prevención de riscos laborais, … Pero, queremos saber máis, cales son as necesidades e inquedanzas dos nosos asociados para poder ofrecervos cursos a medida que respondan ás vosas inquedanzas.
Por iso, pedímosche que adiques uns intres a cubrir o seguinte formulario no que serán escoitadas as vosas peticións na elaboración do calendario de vindeiros cursos.

INAF 0108 PANADERÍA E BOLERÍA (AFD 2023/003383)

Acción formativa conducente á obtención do certificado de profesionalidade en Panadería e Bolería incluído dentro do Plan Formativo para o Emprego (persoas desempregadas) para o período 2023-2025 promovido pola Xunta de Galicia.

Datas: 22 de abril ao 23 de setembro de 2024.

Nº horas: 548.

Horario: Luns a venres de 9:00 a 14:00 h.

Coste: GRATUÍTO.

Requisitos de acceso: graduado en E.S.O. ou estudos equivalentes, certificado de profesionalidade nivel 2 ou nivel 1 da mesma familia e área profesional, proba de acceso á Universidade para maiores de 25 e/ou 45 anos, competencias clave nivel 2.

Programa formativo:

 • Módulo 0034 Elaboracións básicas de panadería e bolería: almacenaxe e operacións auxiliares (60 horas), elaboracións de panadaría (90 horas), elaboracións de bolería (90 horas).
 • Módulo 0035 Elaboracións complementarias. decoración e envasado en panadaría e bolería: elaboracións complementarias (80 horas), decoración de produtos (40 horas), envasado e presentación de produtos (30 horas).
 • Módulo 0036 Seguridade e hixiene nun obrador de panadería e bolería (60 horas).
 • Módulo 0068 Prácticas non laborais nun obrador  de panadaría e bolería (80 horas).
 • Módulo transversal FCOO03 Inserción laboral, sensibilización ambiental e igualdade de xénero (10 horas).
 • Módulo transversal FCOXXX05  Formación para a igualdade (8 horas).

Podes acceder a máis información sobre o certificado de profesionalidade no portal de formación da Xunta de Galicia ou contactando coa Escola de APROFAR no correo-e escola@aprofar.es e no teléfono 981 795 627.

INAF 0108 PANADERÍA E BOLERÍA (AFD 2023/003380)

Acción formativa conducente á obtención do certificado de profesionalidade en Panadería e Bolería incluído dentro do Plan Formativo para o Emprego (persoas desempregadas) para o período 2023-2025 promovido pola Xunta de Galicia.

Datas: 13 de novembro de 2023 a 26 de abril de 2024.

Nº horas: 548

Horario: Luns a venres de 9:00 a 14:00 h.

Coste: GRATUÍTO.

Requisitos de acceso: graduado en E.S.O. ou estudos equivalentes, certificado de profesionalidade nivel 2 ou nivel 1 da mesma familia e área profesional, proba de acceso á Universidade para maiores de 25 e/ou 45 anos, competencias clave nivel 2.

Programa formativo:

 • Módulo 0034 Elaboracións básicas de panadería e bolería: almacenaxe e operacións auxiliares (60 horas), elaboracións de panadaría (90 horas), elaboracións de bolería (90 horas).
 • Módulo 0035 Elaboracións complementarias. decoración e envasado en panadaría e bolería: elaboracións complementarias (80 horas), decoración de produtos (40 horas), envasado e presentación de produtos (30 horas).
 • Módulo 0036 Seguridade e hixiene nun obrador de panadería e bolería (60 horas).
 • Módulo 0068 Prácticas non laborais nun obrador  de panadaría e bolería (80 horas).
 • Módulo transversal FCOO03 Inserción laboral, sensibilización ambiental e igualdade de xénero (10 horas).
 • Módulo transversal FCOXXX05  Formación para a igualdade (8 horas).

Podes acceder a máis información sobre o certificado de profesionalidade aquí

INAF 0108 PANADERÍA E BOLERÍA (AFD 2022/001291)

Acción formativa conducente á obtención do certificado de profesionalidade en Panadería e Bolería incluído dentro do Plan Formativo para o Emprego (persoas desempregadas) para o período 2021-2023 promovido pola Xunta de Galicia.

Datas: 2 de maio ao 28 de setembro de 2023.

Nº horas: 548

Horario: Luns a venres de 9:00 a 14:00 h.

Coste: GRATUÍTO.

Requisitos de acceso: graduado en E.S.O. ou estudos equivalentes, certificado de profesionalidade nivel 2 ou nivel 1 da mesma familia e área profesional, proba de acceso á Universidade para maiores de 25 e/ou 45 anos, competencias clave nivel 2.

Programa: elaboracións básicas de panadería e bolería (240 horas), elaboracións complementarias de panadería e bolería (150 horas), seguridade e hixiene nun obrador de panadería e bolería (60 horas), prácticas non laborais nun obrador (80 horas), formación transversal en inserción laboral e igualdade (18 horas).

INAF 0108 PANADERÍA E BOLERÍA (AFD 2022/001288)

Acción formativa conducente á obtención do certificado de profesionalidade en Panadería e Bolería incluído dentro do Plan Formativo para o Emprego (persoas desempregadas) para o período 2021-2023 promovido pola Xunta de Galicia.

Datas: 5 de decembro de 2022 a 26 de maio de 2023

Nº horas: 548

Horario: Luns a venres de 9:00 a 14:00 h.

Coste: GRATUÍTO.

Requisitos de acceso: graduado en E.S.O. ou estudos equivalentes, certificado de profesionalidade nivel 2 ou nivel 1 da mesma familia e área profesional, proba de acceso á Universidade para maiores de 25 e/ou 45 anos, competencias clave nivel 2.

Programa: elaboracións básicas de panadería e bolería (240 horas), elaboracións complementarias de panadería e bolería (150 horas), seguridade e hixiene nun obrador de panadería e bolería (60 horas), prácticas non laborais nun obrador (80 horas), formación transversal en inserción laboral e igualdade (18 horas).

CURSO SEMIFRÍOS

Datas: inicio 6 e 7 de maio de 2019.

Nº horas: 8

Horario: 16:00 – 20:00 h.

Maestro Pastelero: D. ALBERTO PÉREZ do Centro SAPER de León.

Certificación: SI (xunto con dossier do curso).

Prezo: 200 € (ingreso na conta da asociación con nº ES02 2080 3101 0030 4003 9840, especificando no asunto o nome do curso e do participante.)

Último día para a inscrición é o día 20 de abril.

Atendendo á petición dalgúns/as do/as nosos/as asociados/as, a Xunta Directiva da Asociación decidiu convocar un curso de Semifríos. Dito curso, presentará un abanico de elaboracións, tales como: Charlotas, Mousses, Bavarois, Parfaits, Glacages, con diferentes sabores (chocolate, praliné, limón, froita da paixón, coco, queixo…).

Para calquera consulta non dubidedes en contactar con nós no 630920792.

I MASTERCLASS FRANCISCO TEJERO – “NOVAS TÉCNICAS DE FRÍO PARA MASAS”

Datas: 18, 17 e 19 de xaneiro de 2017.

Nº horas: 12

Horario: 16:00 – 20:00 h.

Máis información

INAF0108 Panadería e bolería (AFD)

Datas: inicio previsto en agosto de 2017.

Nº horas: 548

Horario: pendente de confirmación.

PENDENTE DE APROBACIÓN DA XUNTA DE GALICIA.

Máis información

I CURSO: Iniciación ás tecnoloxías dixitais para PEMES do sector da panadería.

Datas: 4, 6 e 11 de Xullo.

Nº horas: 12 h.

Horario: 16:00 – 19:00 h.

Estado: Pechado.

INAF0108 Panadería e bolería (AFD)

Datas: de agosto a novembro de 2016.

Nº horas: 548

Horario: 16:00 – 21:00 H.

Máis información

Para obter máis información, ou enviarnos as túas suxestións, envía un correo a aprofar@mundo-r.com. Estaremos encantados de falar contigo!